KIT COOLTUBE 150 ETI CLASE I 600 W SYLVANIA GROLUX

Contiene:
Balastro ETI 600W
Bombilla sylvania grolux 600W
Reflector Cooltube 150

Descripción

KIT COOLTUBE 150  ETI CLASE I 600 W SYLVANIA GROLUX